Organizacja konferencji - kim jest prelegent?

Bez względu na to czy zajmujesz się organizacją wydarzeń czy może bierzesz udział w konferencji, na pewno obiło Ci się o ucho słowo “prelegent”. Zastanawiasz się, czym zajmuje się taka osoba, jak nią zostać oraz czy musi posiadać jakieś szczególnie umiejętności lub cechy? Zapraszamy do lektury!

Prelegent – kto to?

Słownik języka polskiego PWN podaje w definicji “osoba wygłaszająca prelekcję”, nazywana również krasomówcą, mówcą, oratorem i retorem, przemawiającym, sprawozdawcą, wykładowcą, zabierającym głos oraz złotoustym. Innymi słowy, jest to osoba, która wygłasza wykłady przeznaczone dla szerokiego grona słuchaczy. Zwykle przyjmują one charakter popularnonaukowy lub biznesowy, niemniej jednak nie jest to konieczność. Współtworzą każdy event, rozszerzając go pod względem merytorycznym. Osoby pełniące tę funkcję mają bowiem bardzo ważne zadanie, które polega na podzieleniu się z publicznością obecną na konferencji własną perspektywą dotyczącą omawianego zagadnienia.

Czym zajmuje się prelegent?

Podczas konferencji w Poznaniu i w każdym innym mieście, osoba ta bierze czynny udział w wydarzeniu, prezentując i/lub odczytując napisane przez siebie treści referatów. Aktualnie rola prelegentów nie ogranicza się jedynie do stacjonarnych wydarzeń. Przenosi się one bowiem do świata wirtualnego – prężnie rozwijających się konferencji online.

Jak zostać prelegentem?

Odgrywanie roli mówcy np. podczas konferencji w Poznaniu nie jest łatwym zadaniem. Osoba wygłaszająca przemowę musi posiadać pewne predyspozycje i kompetencje, bez których nie odniesie sukcesu w branży konferencyjnej. Przede wszystkim – kluczowa jest duża odporność na stres. Przemawianie przed dużym gronem osób, które posiadają obszerną wiedzę na temat, który omawiasz to duża dawka stresu. Ważne, by czuć się pewnie i komfortowo podczas przemowy, w innym wypadku słuchacze nie będą mogli skupić się na poruszanych tematach. W drugiej kolejności należy wspomnieć o retoryce – jest to bardzo cenna sztuka, której można się nauczyć. Odpowiedni akcentowanie, ton i siła przebicia to jedynie kilka z wielu umiejętności wchodzących w ten aspekt prelekcji.